Pytanie
Podatnik (prowadzący księgę handlową) dokonuje importu towaru z Chin, który jest odprawiany w Niemczech. Dokumenty dotyczące tej transakcji generowane są w różnych miesiącach. Przykładowo, faktura z Chin ma datą lipcową, a odprawa, dokumenty celne oraz faktury od niemieckiej firmy za cło i transport mają datę sierpniową. Podatnik ma 3 dokumenty do zaksięgowania: fakturę z Chin, 2 faktury niemieckie (na cło i transport), w których ujęta jest dodatkowo opłata za usługę. Koszty odprawy celnej, transportu są doliczane do podstawy opodatkowania w WPT (wewnątrzwspólnotowe przemieszczenie towarów). Do rozliczenia VAT każda faktura jest księgowana osobno, ze względu na różny termin powstania obowiązku podatkowego, ale jest traktowana jako jedna transakcja. Do rozliczenia podatku dochodowego jest traktowana jako jedna transakcja. Odrębnie jako import usług podatnik rozpoznaje opłatę za udział w odprawie celnej oraz koszt transportu lądowego. Końcowo, podatnik w dacie otrzymania towarów, wystawia fakturę wewnętrzną, na której w cenie jednostkowej towaru ujmuje: cenę zakupu, koszt transportu morskiego, należności celne oraz koszt transportu lądowego.
Do tak ustalonej ceny towaru doliczany jest podatek VAT. Jakie w takim przypadku należy zastosować kursy walut do PDOF i VAT?