Pytanie
Pracownik pracuje w równoważnym systemie czasu pracy.
Czy pracodawca prawidłowo planuje czas pracy równoważny rozliczany rocznie?
Czy pracodawca może planować mniej godzin pracy w danym roku, a później nadrabiać to w przyszłym roku?
Pracodawca twierdzi, że nie ma nadgodzin w takim czasie pracy, że pracownik może pracować w jednym tygodniu po 50 godzin w - dniowym tygodniu pracy, a w następnym tygodniu pracować tylko 30 godzin w 6-dniowym tygodniu pracy; np. w lutym 2014 r. pracownica pracowała: sobota - 3,5 h, niedziela - wolne, pon. - 5,5 h, wtorek -10h, środa - 7,5h, czwartek - 8,5 h, piątek - 8,5 h, sobota - 6 godz, niedz.- wolne, pon -10h, wtorek - 9,5 h, środa - 10,5h, czwartek - 9 h, piątek -13h, sobota i niedziela wolne, pon - 7,5 h, wtorek - 7,5 h, środa - 7h, czwartek - 7,5, piątek - 9,5 h, sobota i niedziela wolne, pon. - 5,5 h, wtorek - 5h, środa - 7h, czwartek - 11h, piątek - 8 h, - ilość godzin przepracowanych -177, norma na luty to - 160 godzin i pracownica nie wie jak są rozliczane te nadgodziny. Pracodawca twierdzi, że w następnym miesiącu przepracuje mniej o te 17 godzin i się wyrównuje, ale te 17 godzin nie ma oddawane jako dzień wolny tylko pracuje np. po 5 godzin dziennie przez 6 dni.
Czy norma dni wolnych też powinna być zachowana czy można przepracować 40 godzin w 6 dni a nie w 5?
Pracodawca twierdzi, że może tak planować pracę, że od poniedziałku do piątku wypracowuje 35 godzin a w sobotę, która powinna być wolna, przychodzi do pracy bo ma za mało przepracowanych godzin. W 2014 r. liczba dni wolnych wynosiła 115 a pracownica miała 104 i pracodawca twierdzi, że pracując w dni wolne nie musi oddawać jako dzień wolny tylko może skrócić dzień pracy do 5 godzin przez 5 dni. Pracownica często musi nadrabiać w dni wolne, bo w tygodniu było mniej godzin pracy.
W jaki sposób prawidłowo powinien być planowany i rozliczany czas pracy równoważny w rozliczeniu rocznym i czy nie ma nadgodzin w takim czasie pracy i czy liczba dni wolnych w roku również musi się zgadzać z normą?