Pytanie
Pracownik przepracował w firmie okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 listopada 2011 r. Wynagrodzenie zgodnie Kodeksem pracy wypłacano miesięcznie do 10 następnego miesiąca w tym wynagrodzenie za listopad wypłacono 10 grudnia 2011 r. Czyli pracownik w PIT-11 ma 12 kosztów uzyskania i 12 wypłat, łącznie z przechodząca z grudnia 2010 r. i wypłaconą 10 stycznia 2011 r. Od 1 grudnia zatrudnił się w innej firmie i wynagrodzenie otrzymał 30 grudnia, z tej firmy także otrzymał PIT-11.
Jakie koszty pracownik ma wykazać w rozliczeniu rocznym?
Czy sumę KUP z obu PIT 13 x 111,25 w ramach limitu 2002,05 zł?
Czy tylko 1335 zł?
W grudniu nie pracował jednocześnie w obu firmach.