Pytanie
Spółka X była do końca 2010 r. spółką z o.o. mająca 2 wspólników/udziałowców: ojca i syna. W 2008 r. ojciec udzielił spółce pożyczki w kwocie 500.000 zł. Zgodnie z umową do końca 2010 r. ani pożyczka ani odsetki od niej nie były spłacane. W każdym roku (2008, 2009, i 2010) w ciężar kosztów finansowych księgowano jedynie rezerwy na odsetki. W styczniu 2011 r. spółka została przekształcona w spółkę jawną. Od dnia 1 kwietnia 2011 r. do spółki w drodze łączenia przedsiębiorstw przystąpili kolejni wspólnicy: kolejnych 2 dzieci wspólnika, który udzielił pożyczki. Na dzień 31 grudnia 2012 r. spółka posiadała zatem 4 wspólników: ojca i 3 dzieci. W ciągu 2012 r. pożyczka została spłacona. W dniu 31 grudnia 2012 r. umorzono natomiast wszystkie odsetki od pożyczki zarówno za lata 2008-2010 jak i 2011-2012.
Czy umorzone odsetki za lata 2008-2010 stanowią przychód wspólników czy spółki?
Czy umorzone odsetki stanowią przychody zwolnione z opodatkowania?
Jeśli tak, to czy należy o tym fakcie poinformować urząd skarbowy?