Pytanie
Jakie konsekwencje wystąpią w podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku wyłączenia auta osobowego z majątku firmy (auto będzie służyć celom prywatnym właściciela, jest w ewidencji środków trwałych i jego wartość przekracza 15.000 zł, pojazd niezamortyzowany)?
Czy dotychczasowe odpisy amortyzacyjne będą nadal kosztem uzyskania przychodów?
Czy w przypadku sprzedaży auta, np. po 2 latach (przed upływem 5 lat), dochodem z działalności będzie różnica pomiędzy ceną sprzedaży auta, a wartością netto na dzień wyłączenia auta z firmy?
Czyli przy niskiej cenie sprzedaży dochód ze sprzedaży może być ujemny?
W jakiej formie musi nastąpić wyłączenie auta z działalności, forma oświadczenia dla firmy prowadzonej jednoosobowo?