Pytanie
Kiedy i jak powinny być ujęte w deklaracji PIT-11 zapłacone składki społeczne od umowy zlecenia z tytułu korekty ZUS z lat poprzednich?
Czy w tym przypadku jakieś koszty uzyskania przychodu będą naliczone i jakie?
Czy należy potrącić zaliczkę na podatek i jaki podatek?
W jakim terminie powinien być zapłacony podatek?
Czy należy go wykazać w rocznej deklaracji PIT-4R?
W 2008 r. firma podpisała umowę ze zleceniobiorcą, zgłaszając ją tylko do ubezpieczenia zdrowotnego. W roku bieżącym otrzymała pismo z ZUS, że po analizie dokumentów, zleceniobiorca powinien podlegać ubezpieczeniom społecznym. Firma dokonała korekt dokumentów do ZUS i zapłaciła składki społeczne pokrywając też tą część składek, które powinny być finansowane przez zleceniobiorcę. Złożona korekta spowodowała nadpłatę składki zdrowotnej, której płatnik składek nie zwrócił zleceniobiorcy, tylko zaliczył ją na poczet należnych składek na ubezpieczenia społeczne.