Pytanie
Dwóch wspólników spółki jawnej wprowadziło do spółki tytułem wkładu (kapitału) budynek - nieruchomość. Obecnie nieruchomość ta nie służy już spółce, gdyż sklep jaki był w niej prowadzony został przeniesiony w inny punkt miasta. W nieruchomości są obecnie lokale, które są wynajmowane przez spółkę. Wspólnicy planują, że jeden z nich odkupi część nieruchomości. Celem jest żeby nieruchomość prywatnie była w posiadaniu jednego ze wspólników.
Czy wspólnicy mogą wycofać ten budynek z wniesionych wkładów do firmy?
Jakie konsekwencje podatkowe dla spółki a jakie dla wspólników wystąpią przy wycofaniu wkładu ze spółki jawnej?