Pytanie
Spółka cywilna zamierza zakończyć swoją działalność 13 lutego 2013 r. Na ten dzień zostanie sporządzony spis z natury dla potrzeb podatku dochodowego i osobny dla potrzeb VAT.
Jakie inne obowiązki w zakresie VAT należy dokonać w związku z zakończeniem działalności spółki?
Gdzie w deklaracji za luty należy umieścić kwoty ze spisu z natury?
Co zrobić z fakturami, które mogą zostać otrzymane po zakończeniu działalności, a będą dotyczyć okresu działalności, czy będzie można odliczyć VAT i kiedy?
Kiedy należy złożyć VAT-Z?