Pytanie
Nauczyciel, po ukończeniu 16 roku życia, pracował w gospodarstwie rolnym należącym do dziadka w okresie: 10 grudnia 1989 r. - 31 sierpnia 1992 r. Razem z dziadkiem zamieszkiwał i był zameldowany pod tym samym adresem. W tym samym czasie nauczyciel: uczęszczał do szkoły średniej oddalonej o 10 km od miejsca zamieszkania, codziennie dojeżdżał do szkoły, nie wykonywał innej pracy zarobkowej. W związku z powyższym:
1. Czy okres takiej pracy w gospodarstwie rolnym należy wliczyć nauczycielowi do stażu pracowniczego?
2. Jakie dokumenty potwierdzające pracę w tym gospodarstwie nauczyciel powinien przedłożyć pracodawcy celem wliczenia okresu pracy do stażu pracowniczego?