Pytanie
Sytuacja prawna 1:
Dyrektor szkoły ma obniżone pensum np. do 3 godzin tygodniowo.
Ile może mieć maksymalnie przydzielonych godzin ponadwymiarowych?
Chodzi o zasadę przydzielania godzin ponadwymiarowych czy liczy się z pensum 18-godzinnego czy z pensum obniżonego do 3 godzin?
Sytuacja prawna 2:
Nauczyciel mający pensum 18 godzin tygodniowo może mieć maksymalnie 9 godzin ponadwymiarowych. W szkole ma przydzielone 11 godzin. Tłumaczenie dyrektora szkoły i organu prowadzącego jest takie, że w ciągu całego roku szkolnego średnia godzin tygodniowych nie przekracza 9 godzin i ich zdaniem nie przekracza dopuszczalnego limitu.