Pytanie
Amerykańska spółka z o.o. będąca komandytariuszem powinna płacić podatek dochodowy od osób prawnych w Polsce (w formie zaliczek na podatek od bieżących dochodów spółki komandytowej). Dochody w Polsce muszą być potraktowane jako dochody osiągane za pośrednictwem polskiego zakładu.
Jak formalnie powinna wyglądać kwestia rozliczenia podatku w Polsce?
Jakie obowiązki rejestracyjne istnieją po stronie spółki, która ma płacić podatek – czy i na jakich drukach firma powinna zgłosić się w Urzędzie Skarbowym?
Czy musi uzyskać polski NIP?
Czy spółka powinna prowadzić odrębną ewidencję jako "podkładkę" pod płacone zaliczki?
Na jakim druku firma rozliczy swoje podatki w ujęciu rocznym?
Firma nie ma obowiązku prowadzenia odrębnej księgowości. Na podstawie umowy spółki komandytowej oraz danych wynikających z ksiąg tej spółki będzie ustalała wysokość miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych dla spółki amerykańskiej.
Co w sytuacji gdy Amerykańska spółka z o.o. ponosi koszty związane z dochodami uzyskanymi w ww. zakładzie (np. poniosła koszt notariusza w związku z przerejestrowaniem nieruchomości wniesionej w formie aportu, opłaciła pełnomocnictwa dla osoby reprezentującej firmę przed Urzędem Skarbowym, zleciła polskiej firmie obsługę rozliczeń podatkowych)?
Czy poniesione koszty należy doliczyć "na kartce" i uwzględnić jako obniżenie dochodu wydzielonego ze spółki komandytowej?