Pytanie
Świadczę usługi transportowe na terenie kraju i Unii Europejskiej. Zdarza mi się przyjąć zlecenie wyceniane w walucie, do której po realizacji (na następny dzień lub najpóźniej po 3 dniach od przyjęcia zlecenia) wystawiam faktury. Zlecenie (na potrzeby kontrahenta) wyceniane jest po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego przyjęcie zlecenia. Faktura wystawiana jest w walucie. Kontrahenci żądają by na fakturze był zapis o kursie dotyczącym przyjęcia zlecenia.
Czy to jest prawidłowe?
Dotychczas stosowałem zapis o wycenie należności wynikającej z wystawionej faktury po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego wystawienie faktury.
Czy mam prawo zastosować kurs z dnia poprzedzającego przyjęcie zlecenia?