Pytanie
W sp. z o.o. w regulaminie wynagradzania planowana jest zmiana niektórych zapisów dotyczących zasad wynagradzania pracowników, które mogą spowodować obniżenie wynagrodzenia.
Jaka jest procedura wprowadzania zmian do regulaminu wynagradzania (nie ma związków zawodowych, jest przedstawiciel załogi)?
Czy można zaproponować zmianę na mocy porozumienia stron, a jeżeli pracownik nie zgodzi się, to wręczyć wypowiedzenie warunków pracy i płacy?
Jeżeli aneks do regulaminu wynagrodzeń zostanie wprowadzony np. 3 grudnia danego roku i wejdzie w życie 1 stycznia następnego roku, to jak postąpić, kiedy część pracowników wyrazi zgodę na mocy porozumienia stron, a część nie wyrazi. Niektórzy pracownicy mają 2-tygodniowy okres wypowiedzenia, niektórzy 3-miesięczny.
Kiedy dla takich pracowników zacznie obowiązywać nowy regulamin?
Jak należy postąpić z pracownikami, którzy są w chwili obecnej w okresie wypowiedzenia?