Pytanie
Firma z Rosji sprzedaje słowackiej firmie X towar, który wysyłany jest w wagonach z Rosji do polskiej stacji granicznej Medyka. Firma X sprzedaje ten towar na granicy różnym podmiotom (nasza firma dokonuje usługi spedycyjnej tego towaru m.in. przeładunku z wagonów szerokich do normalnych) i za czas pobytu tego towaru w wagonach na torach stacyjnych, firma PKP Cargo obciąża naszą firmą opłatą określoną jako "zajętość toru wagonem klienta".
Jaką mamy zastosować stawkę VAT chcąc ten koszt refakturować na słowacką firmę X?