Pytanie
Pytanie dotyczy odpisu w podatku od nieruchomości w związku z zakończeniem prowadzenia działalności gospodarczej, a konkretnie zapisu w CEIDG. Podatniczka (osoba fizyczna) wyrejestrowała działalność gospodarczą poprzez złożenie wniosku on-line. Data zaistnienia zmiany w CEIDG to 30 kwietnia 2014 r., natomiast data wpisu to 5 maja 2014 r. Podatniczka twierdzi, iż datą faktyczną zakończenia działalności jest 30 kwietnia 2014 r. Na placu, który służył działalności (m.in. do gromadzenia surowców wtórnych) nadal trwają prace porządkowe (czego również nie można jednoznacznie określić, czy są to prace porządkowe, czy gromadzone są nowe surowce).
Jaką datę zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej powinien przyjąć organ podatkowy?