Pytanie
Jak wyliczyć dochód na koniec roku przy różnicy remanentów, jeżeli remanent początkowy sporządzony jest w kwocie brutto (zwolnienie z VAT), a końcowy w kwocie netto (w trakcie roku zostałem podatnikiem VAT bo przekroczyłem obrót 150.000 zł)?
Nadmieniam, że sporządziłem remanent na dzień, w którym uzyskałem status czynnego podatnika VAT i za zgodą naczelnika urzędu skarbowego odliczyłem VAT od remanentu.