Pytanie
W 1997 r. burmistrz miasta wydał decyzję umarzającą postępowanie w sprawie wyłączenia gruntów rolnych z produkcji dla pana X. Decyzja została wydana wadliwie - gdyż umarza postępowanie i nie nakłada obowiązku uiszczania opłat, bo powierzchnia pod wyłączenie pod budynek mieszkalny nie przekracza 0,05 ha (powinna to być decyzja zezwalająca, a nie umarzająca - również bez opłat). W 2003 r. burmistrz wysłał zawiadomienie o obowiązku uiszczenia opłaty 551,92 zł - nastąpiła pomyłka, bo taka opłata nie była naliczona. W 2004 r. obowiązki przejął starosta. Na podstawie danych przesyłanych z urzędu marszałkowskiego powielano błąd urzędu gminy i wysyłano zawiadomienia w latach: 2005, 2006, 2007 i 2010 o obowiązku opłaty - wraz z odsetkami. Dodatkowo pan X twierdzi, że żadnych opłat nie wnosił, a urząd marszałkowski twierdzi, że wnosił przez parę lat. Urząd nie jest w stanie sprawdzić kto płacił, bo dokumenty oddano do archiwum, a potem zniszczono. Urząd marszałkowski w odpowiedzi na pismo starosty, w którym ten zwrócił się z prośbą o umorzenie należności wraz z odsetkami twierdzi, że nie ma możliwości umorzenia nieistniejących opłat, bo to starosta musi wyjaśnić, anulować naliczenia i upomnienia.
W jakiej formie ma to zrobić starosta - pisma, decyzji i na jaką podstawę prawną się powołać?