Pytanie
Osoba prowadząca działalność używała w firmie samochód osobowy, który był środkiem trwałym. Dnia 31 maja 2010 r. przekazała ten samochód na cele osobiste, po czym jej mąż wprowadził ten sam samochód do swojej firmy. We wrześniu 2013 r. wycofał go z firmy na cele osobiste, a w listopadzie 2013 r. samochód został sprzedany.
Czy w tej sytuacji przychód ze sprzedaży samochodu powinien zostać podzielony na pół pomiędzy współmałżonków, w związku z tym, że nie minęło 6 lat od dnia przekazania samochodu na cele osobiste zarówno przez żonę jak i męża?