Pytanie
Jesteśmy czynnym podatnikiem VAT w Polsce. W marcu 2013 r. kupiliśmy materiały do produkcji od innego podatnika. Odliczyliśmy VAT naliczony od otrzymanej faktury. W związku z tym, że materiał, który dotarł do nas nie posiadał odpowiednich parametrów, wstrzymaliśmy zapłatę za fakturę i wszczęliśmy procedurę reklamacyjną. Kontrahent reklamacji nie chce uznać. W sierpniu 2013 r. upływa 150 dzień od ustalonego terminu płatności, więc jesteśmy zobligowani do skorygowania podatku naliczonego za ten okres.
Jak należy poprawnie ująć tą korektę w deklaracji VAT-7 (14), a więc w jakich pozycjach deklaracji?
Czy dłużnik musi informować właściwy urząd skarbowy o dokonanej korekcie podatku naliczonego?