Pytanie
Czy w niżej opisanej sytuacji podatnik ma obowiązek skorygować deklaracje VAT-7 w poz. 49, 50, 51 i 52?
Spółka (czynny podatnik VAT, rozliczający VAT co miesiąc na bieżąco) ujęła pierwotnie (w styczniu i marcu) w rejestrach VAT faktury dotyczące nabycia usług, które omyłkowo zostały zakwalifikowane do kosztów bieżących (rejestr VAT: ZU) zamiast do nakładów inwestycyjnych (rejestr VAT: IZ). W kwietniu dokonano zmian w rejestrach VAT, tak aby przedstawiały one rzeczywistą sytuację, tj. dokonano zmian w rejestrach ZU i IZ (zmniejszenie ZU i zwiększenie ZI o tą samą wartość). W efekcie powyższej zmiany w deklaracji VAT-7 w poz. 49, 50, 51 i 52 wykazano rzeczywiste kwoty z rejestrów.
Czy w opisanej sytuacji należy korygować deklaracje VAT-7 w poz. 49, 50, 51 i 52 za styczeń i marzec poprzez zmniejszenie poz. 51 i 52 i jednoczesne zwiększenie poz. 49 i 50 o tą sama wartość?
Zarówno przed ewentualną korektą jak i po, wartość zobowiązania VAT nie zmienia się.