Pytanie
Podatnik (spółka jawna, PKPiR) w ramach swojej działalności planuje podróż służbową do Chin (targi branżowe, podpisanie umów handlowych). W podróż tę wyjeżdża jeden ze wspólników wraz z małżonką oraz współmałżonek drugiego wspólnika. Jeden ze współmałżonków będzie pełnić rolę kluczowego negocjatora w biznesie, a drugi rolę tłumacza. Koszty wyjazdu (bilety lotnicze, wizy, diety i koszty noclegu) ponosi spółka jawna.
Czy będą one stanowić koszty podatkowe spółki?
Czy musi dojść do zawarcia umowy o pracę bądź innej umowy cywilnoprawnej ze współmałżonkami, aby koszty te były uzasadnione?
Czy ewentualne koszty wynagrodzenia tychże współmałżonków będą stanowić koszty podatkowe spółki?
Ponadto jeden ze współmałżonków jest w spółce prokurentem (bez wynagrodzenia).