Pytanie
Spółka z o.o. otrzymała w czerwcu od kontrahenta towar, który po wykorzystaniu okazał się towarem złej jakości. Jednocześnie firma wynajmuje od tego samego kontrahenta samochody służbowe i płaci opłaty. Firma planuje zawrzeć z kontrahentem ugodę pozasądową, gdyż kontrahent zgodził się z wartością reklamowanego towaru oraz innych poniesionych przez firmę kosztów związanych z wycofaniem zakupionego towaru z procesu produkcyjnego. Zgodnie z propozycją klienta wartość poniesionych przez firmę kosztów klient chce rozliczyć poprzez zmniejszenie opłaty za najem samochodów.
Czy kwota zawartej ugody będzie stanowiła odszkodowanie?
Czy będzie podlegała podatkowi dochodowemu od osób prawnych? Jeżeli tak to w jakim momencie?