Pytanie:
Jak powinniśmy traktować tego typu dokumenty?
Czy jest to import usług, czy odszkodowanie?

Odpowiedź:
Otrzymana nota obciążeniowa stanowi podstawę wypłaty odszkodowania na rzecz niemieckiego kontrahenta. Nie stanowi zatem importu usług.
Obciążenie Państwa przez niemieckiego kontrahenta kosztami związanymi ze stwierdzoną wadą dostarczonego silnika należy uznać za odszkodowanie. Odszkodowaniem w tym wypadku jest kwota pieniędzy, jaka ma zrekompensować koszty poniesione przez niemieckiego klienta jakie powstały u niego w związku z wadą dostarczonego silnika.

 

Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u., opodatkowana jest odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług. Norma ta jest następnie doprecyzowana przez art. 7 ust. 1 (czym jest dostawa towarów) i art. 8 ust. 1 (czym jest świadczenie usług). Przepisy te nie opodatkowują odszkodowań poza jednym wyjątkiem – przeniesieniem towaru z nakazu władzy za odszkodowaniem (np. wywłaszczenie).
Przekazanie pieniędzy w ramach odszkodowanie nie jest świadczeniem usługi, gdyż stanowi rekompensatę dla kontrahenta, a nie odpłatność za wyświadczoną usługę. Co istotne, czynności, które kontrahent niemiecki musiał wykonać nie były dobrowolne, lecz wymuszone przez wadę silnika. Gdyby jej nie było, to nie musiałby ich ponosić.