Pytanie
Przedsiębiorca, osoba fizyczna, udziela spółce kapitałowej pożyczki. W ramach umowy pożyczki przekaże umówioną kwotę pożyczkobiorcy, a pożyczkobiorca, poza spłatą rat samego kapitału, płacić będzie odsetki, koszty zabezpieczenia pożyczki oraz kwoty stanowiące koszty ryzyka udzielenia pożyczki. Pożyczkodawca zaciągnął kredyt w banku na potrzeby obsługi tej transakcji.
Jakie skutki podatkowe wystąpią u pożyczkodawcy, jako u biorącego kredyt w banku oraz udzielającego pożyczki innej firmie?
W którym momencie należy rozpoznać przychody i koszty?
Jakie skutki przychodowo-kosztowe wystąpią u pożyczkodawcy jako przedsiębiorcy?
A jakie skutki podatkowe byłyby, gdyby pożyczkobiorca udzielił pożyczki jako osoba fizyczna, a nie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej?
Jak należy takie zdarzenia dokumentować i rozliczać?