Pytanie
Pracownik zachorował w miesiącu kwietniu 2013 r. Podstawę wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku chorobowego ustala się z 12 miesięcy poprzedzających chorobę. W miesiącu lutym przebywał na zwolnieniu lekarskim w dniach od 1 do 2 lutego 2013 r. Zatrudniony jest w oparciu o stawkę godzinową, czyli ma wynagrodzenie zmienne. Wynagrodzenie określone w stawce godzinowej otrzymał w wysokości 1824,00 zł. brutto, a premię w wysokości 1131 zł. Oba składniki są proporcjonalnie zmniejszane za czas choroby.
W jaki sposób należy uzupełnić wynagrodzenie chorobowe/podstawę za miesiąc luty 2013 r.?