Pytanie
Do pracownika stosuje się art. 1401 k.p. (po zawarciu porozumienia z przedstawicielami pracowników). W związku z tym może on zaczynać pracę ponownie w tej samej dobie pracowniczej. Jak wykazywać godziny pracy, skoro ewidencja ma dotyczyć poszczególnych dób pracowniczych, a nie dni: np. praca 13 marca w godzinach 9:00-17:00, 14 marca w godzinach 07:00-15:00.
Czy 13 marca należy wpisać 10 godzin, a 14 marca 6 godzin?