Pytanie
Pracownikowi przysługuje odprawa. Zostało mu wręczone wypowiedzenie 15 września 2012 r. Umowa rozwiązała się w dniu 29 września 2012 r. W okresie od 15 września 2010 r. do 14 września 2012 r. przebywał na urlopie wychowawczym. Od 19 sierpnia 2010 r. do 14 września 2010 r. przebywał na urlopie wypoczynkowym, od 18 marca 2010 r. do 18 sierpnia 2010 r. na urlopie macierzyńskim, a od 5 stycznia 2010 r. do 17 marca 2010 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim. Pracownik otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze i premię prowizyjną.
Jakie miesiące należy wziąć pod uwagę w przypadku ustalenia kwoty odprawy (styczeń, sierpień, wrzesień 2010 r.)?
Czy należy dopełniać składniki zmienne, czy brać pod uwagę kwotę faktyczne ustaloną?