Pytanie
Czy opiekujący się dzieckiem do lat 4 funkcjonariusz Straży Granicznej (pełniący służbę zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 1 r.r.c.p.s.), który w formie pisemnej nie wyraził zgody na pracę w nadgodzinach, w porze nocnej, w dni ustawowo wolne od pracy oraz na oddelegowanie poza stałe miejsce pełnienia służby, może pełnić dyżur domowy?
Czy dyżur taki można mu zaplanować na sobotę od godz. 10.00 do 22.00 (12 godzin) - po przepracowaniu przez niego po 8 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku?
Co w przypadku, gdy podczas pełnienia dyżuru domowego - funkcjonariusz ten zostanie wezwany do stawienia się do służby (czynności służbowe pełnił będzie podczas dyżuru np. przez 1 godzinę), następnie po zakończeniu czynności służbowych uzyska zwolnienie lekarskie do końca danego okresu rozliczeniowego (w przypadku funkcjonariuszy SG okres rozliczeniowy trwa 3 miesiące)?
Czy przedmiotowy (w pełni korzystający z uprawnień opiekuna dziecka do lat 4, pełniący służbę zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 1 r.r.c.p.s.) funkcjonariusz może, po przepracowaniu po 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku, pełnić służbę w bezpośrednio następującą po nich sobotę?
Czy powinien mieć dzień wolny w tygodniu poprzedzającym "jego pracującą" sobotę?
Co w przypadku, gdy po zakończeniu czynności służbowych w przedmiotową sobotę uzyska zwolnienie lekarskie do końca danego okresu rozliczeniowego (w przypadku funkcjonariuszy służby granicznej okres rozliczeniowy trwa 3 miesiące)?
Czy przedmiotowy funkcjonariusz powinien być wyznaczany do służby w sobotę?
Publiczne przedszkola i żłobki w soboty są nieczynne, ma zatem ograniczone możliwości zapewnienia dziecku opieki, nie każdy ma możliwość pozostawienia pociechy u krewnych lub znajomych.