Pytanie
Przyznano mi jako osobie bezrobotnej jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej z urzędu pracy. Otrzymane środki wydatkowałam na zakup mebli do biura, sprzętu elektronicznego, tj. dwóch laptopów i drukarki (żaden z tych laptopów nie przekroczył kwoty 3000 zł za sztukę) oraz materiały pomocnicze, tj. (książki, czasopisma i literaturę anglojęzyczną wraz z płytami i programami multimedialnymi, których wartość opiewa na kwotę 3000 zł). Zakupiłam również materiały biurowe w kwocie 600 zł. Zakupione środki trwałe, tj. laptopy i drukarkę wpisałam do ewidencji środków trwałych a pozostałe zakupy, tj. materiały pomocnicze i materiały biurowe zakwalifikowałam do kosztów uzyskania przychodu i ujęłam w podatkowej książce przychodów i rozchodów, ponieważ w takiej formie rozliczam się z podatku.
Czy postąpiłam prawidłowo?