Pytanie
Firma dokonuje wypłaty wynagrodzeń 10 dnia następnego miesiąca. Składniki wynagrodzenia obejmują wynagrodzenie stałe według stawki godzinowej oraz składniki zmienne, tj. premie i nadgodziny.
1) Pracownik przebywa na urlopie wypoczynkowym w okresie np. od 3 marca 2014 - 10 marca 2014.
W jaki sposób obliczyć wynagrodzenie za czas urlopu ze składników zmiennych?
Z których miesięcy przyjąć wynagrodzenie i godziny przepracowane?
Czy należy przyjąć godziny miesiąca, którego dotyczy wypłata, czy miesiąca, w którym następuje wypłata?
2) Pracownik w okresie od 6 czerwca 2013 r. do 4 marca 2014 r. przebywał na zasiłku (wypadek i rehabilitacja). Po powrocie do pracy w miesiącu marcu 2014 r. przebywał 4 dni na urlopie wypoczynkowym.
W jaki sposób obliczyć wynagrodzenie za czas urlopu przy następujących założeniach:
- wynagrodzenie zasadnicze - 13,00 zł za godzinę pracy
- składniki zmienne: w lipcu 2013 za czerwiec 2013 - przepracowane w czerwcu 24 godziny, - składniki zmienne - zero, w czerwcu 2013 za maj 2013 - przepracowane w maju zero godzin, urlop wypoczynkowy 20 dni, w maju 2013 za kwiecień 2013;
- przepracowane w kwietniu 192 godziny, (w tym 40 nadgodzin),
- składniki zmienne - 2.158,00 zł, w kwietniu 2013 za marzec 2013 - przepracowane w marcu 179 godzin (w tym 19 nadgodzin),
- składniki zmienne - 1.595,25 zł?
Jakie miesiące i jakie godziny przepracowane należy przyjąć do podstawy obliczenia wynagrodzenia za czas urlopu?