Pytanie
Do wykonania jest zamierzenie budowlane polegające na wykonaniu robót budowlanych: - w ciągu drogi powiatowej wraz z dwoma obiektami mostowymi. Droga powiatowa będzie realizowana w części w istniejącym pasie drogowym w części poza jego granicami. Natomiast obiekty mostowe trzeba rozebrać z uwagi na zły stan techniczny i zbudować na nowo.
Jak prawidłowo nazwać zamierzenie: "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr (...).", natomiast w opisie podać co będzie wchodzić w zakres robót budowlanych do wykonania tj. między innymi: droga o długości X, budowę zatok autobusowych, poszerzenie jezdni itp. oraz rozbiórka i budowa dwóch obiektów mostowych?
Czy może "Rozbudowa drogi powiatowej nr (...)", natomiast w opisie podać co będzie wchodzić w zakres robót budowlanych do wykonania tj. między innymi: droga o długości X, budowę zatok autobusowych, poszerzenie jezdni itp. oraz rozbiórka i budowa dwóch obiektów mostowych lub "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr (...) wraz z rozbiórką i budową dwóch obiektów mostowych"?