Pytanie
Jak prawidłowo naliczyć podatek dochodowy od wyegzekwowanego wynagrodzenia przez komornika sądowego, który powinien uwzględnić koszty uzyskania przychodu, składki społeczne pobrane w danym miesiącu, ulgę podatkową oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, pobrane w danym miesiącu?
Jeżeli komornik nie jest zobowiązany do pobrania składek społecznych i zdrowotnych, a wierzyciel sam oddaje swoją cześć składek społecznych pracodawcy, a składkę zdrowotną powinien odprowadzić bezpośrednio do NFZ, to jakie to ma zastosowanie do tego przepisu?
Czy powinien uwzględnić tylko koszty uzyskania przychodu i ulgę podatkową, czy może naliczyć wynagrodzenie łącznie ze składkami a wypłacić oczywiście w wysokości brutto minus podatek?