Pytanie
Ryczałtowiec rozpoczął działalność w zakresie handlu towarami i wybrał opodatkowanie według stawki 3%. Zakupił towary handlowe. Niestety, nie doszło do sprzedaży towarów. Ryczałtowiec zawiesił działalność. W trakcie zawieszenia działalności odezwała się firma aukcyjna we Włoszech. Ryczałtowiec zawiózł osobiście oraz wysłał towary do domu aukcyjnego we Włoszech. Dom aukcyjny sprzedał wstawiony towar i wystawił fakturę.
Jak ma wyglądać rozliczenie ryczałtowca, któremu udało się sprzedać towar w trakcie zawieszenia działalność od strony podatku VAT?
Co w sytuacji, gdyby ryczałtowiec taki wybrał zwolnienie podmiotowe do 150.000 zł, a przychód ze sprzedaży był by ponad 150.000 zł?
Co z kasą fiskalną, o ile kolejne sprzedaże dokonywane będą przez Internet?