Innym utrudnieniem z punktu widzenia działalności eksportowej jest ryzyko transakcji i konieczność ubezpieczania się. Podnosi to koszty sprzedaży i prowadzi do zmniejszenia konkurencyjności towarów. Skarży się na to ponad 1/4 badanych w ramach Bibby MSP Index.
Wielu przedsiębiorców podnosi kwestię czasochłonnego i niekiedy skomplikowanego dotarcia do informacji o wiarygodności kontrahentów zagranicznych (19,5 proc. wskazań). 
- To dobrze, że eksporterzy zadają sobie trud sprawdzenia nowych partnerów biznesowych. Oprócz poszukiwań na własną rękę zawsze rekomendujemy współpracę w tym zakresie z wyspecjalizowaną instytucją, wywiadownią gospodarczą lub międzynarodową firmą faktoringową, która ma biura na różnych rynkach – mówi Tomasz Rodak, kierownik ds. finansowania biznesu w Bibby Financial Services.
Podobnie wygląda kwestia śledzenia zmian prawnych zachodzących na zagranicznych rynkach. Wielu przedsiębiorców, zwłaszcza prowadzących mniejsze biznesy, nie nadąża za nowymi przepisami, albo zwyczajnie nie chce ponosić kosztów ich tłumaczenia. 
- To właśnie w takich przypadkach z pomocą przychodzi faktor – dodaje Tomasz Rodak. – Dziś faktoring to nie tylko usługa finansowania należności, ale również wsparcie w działaniach eksportowych. Dla małych i średnich firm faktor jest przewodnikiem 
po rynkach eksportowych: wyjaśnia zawiłości prawne, zwraca uwagę na różnice w zwyczajach płatniczych, pomaga określić bezpieczny limit transakcji, weryfikuje kontrahentów, a kiedy trzeba – przypomina odbiorcom o terminie płatności. Z praktyki wiemy, że telefon od międzynarodowej firmy faktoringowej działa dyscyplinująco na nierzetelnych odbiorców: widzą wówczas, że za niewielką firmą z Polski stoi duża instytucja, której nie da się zbyć.
26 proc. przedsiębiorców badanych w ramach Bibby MSP Index odnotowało w pierwszych miesiącach 2015 roku wzrost eksportu. 55 proc. podaje, że eksport pozostał na tym samym poziomie. W badanej grupie główne kierunki eksportu to: Niemcy (38,6 proc. wskazań), a następnie Rosja, Ukraina, Czechy i Francja.
 
 
O Bibby MŚP Index
Badanie Bibby MŚP Index prowadzone jest od 2011 przez Instytut Keralla Research na zlecenie firmy Bibby Financial Services.
Bibby MSP Index jest wzorowany na sprawdzonym i cenionym przez światowych inwestorów indeksie określanym jako Indeks Managerów ds. Zakupów (tzw. PMI). Konstrukcję Bibby MSP Index oparto na założeniu, że o kondycji każdego przedsiębiorstwa, a w szczególności firm małych i średnich, decyduje kilka obszarów: sprzedaż (zamówienia), inwestycje, zatrudnienie, płynność finansowa oraz poziom zadłużenia firmy. Jednym z kluczowych aspektów funkcjonowania firmy jest stan nastrojów w przedsiębiorstwie. 
Przyjmowane przez Bibby MSP Index wartości znajdują się w przedziale od 0 do 100 pkt. Wynik > 50 pkt. to prognoza (zapowiedź) poprawy kondycji firm. Wynik
Pomiar 9 fali badania przeprowadzony został w drugiej połowie kwietnia tego roku na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie małych i średnich firm. Badaniem objęto firmy zatrudniające od 10 do 249 osób (pomiar nie obejmuje firm mikro, zatrudniających do 9 osób). Respondentami są osoby na stanowiskach decyzyjnych: właściciel, dyrektor, prezes, główny księgowy.