Pytanie
Osoba fizyczna prowadzi działalność na księgach handlowych. W dniu 31 marca 2009 r. przyjęto środek trwały w leasingu - wytwórnia mas bitumicznych wartość początkowa 3.019.635,80 zł Środek ten był amortyzowany bilansowo od kwietnia 2009 r. do marca 2012 r. W dniu 28 marca 2012 r. wytwórnia została wykupiona z leasingu za kwotę 154.272,06 zł. i amortyzowana podatkowo do maja 2013 r. od wartości wykupu, a bilansowo od kwoty 3.019.635,80 zł. W maju 2013 r. wytwórnia została sprzedana.
Czy amortyzacja podatkowa powinna być naliczana od wartości 154.272,06 zł od momentu wykupu z leasingu do momentu sprzedaży środka trwałego?