Pytanie
W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2009 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych – dalej r.w.p.s. - mam pytanie dotyczące wynagradzania pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w naszej szkole.
Do r.w.p.s. są załączniki, i tak w załączniku nr 1 są zawarte tabele A i B, moje pytanie dotyczy właśnie tych tabel.
Która z nich odnosi się do pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w naszej szkole (jesteśmy zatrudnieni w gimnazjum, które jest jednostką organizacyjną jednostki samorządu terytorialnego)?
Drugie pytanie dotyczy dodatku funkcyjnego dla sekretarza szkoły i głównego księgowego zatrudnionych w naszej szkole.
Czy w świetle nowego rozporządzenia przysługuje im taki dodatek?