Pytanie
Firma zawarła umowę leasingu finansowego dotyczącego samochodu ciężarowego powyżej 3,5 t. Podatkowo i bilansowo jest to leasing finansowy. Przyjęliśmy samochód jako środek trwały i będziemy go amortyzować. W pierwszej fakturze otrzymanej od finansującego obciążono nas jedynie VAT od części kapitałowej i odsetkowej przedmiotu leasingu za cały okres jego trwania.
Czy prawidłowe zatem będą księgowania:
1) faktura za całość leasingu - obciążenie VAT: 010/202, 641/202, 221/202,
2) PK - Przeksięgowanie całości zobowiązań z podziałem na część kapitałową i odsetkową: 202/256-1, 202/256-2,
3) noty częściowe kapitałowo-odsetkowe: 256-1/202, 256-2/202,
4) PK - rozliczenie RMK za część odsetkową z noty: 751/642?
W bilansie wykazuję środek trwały oraz zobowiązanie z podziałem na krótkoterminowe oraz długoterminowe w zakresie części kapitałowej.
Jak wykazać część odsetkową: na RMK czynnych i zobowiązaniach w pasywach z podziałem na krótko- i długoterminowe, czy może na RMK czynnych, a w pasywach na RMK biernych?
Czy odsetki potraktować tu jako rezerwę na przyszłe zobowiązania?
Skompensować tych jednakowych wartości wszakże nie mogę?