Pytanie
Jak należy zaksięgować dotację na zakup środka trwałego częściową w stowarzyszeniu nieprowadzącym działalności gospodarczej?
Na przychody z działalności statutowej czy na rozliczenia międzyokresowe przychodów?
Na zakup środka o wartości 25.000 zł. stowarzyszenie otrzymało dotację, którą zapłaciło częściowo, a pozostała kwota wartości środka trwałego została przekazana nieodpłatnie.
Czy odpisy amortyzacyjne od całego czy tylko tej nieodpłatnej części należy ściągać z RMP?
Środek jest wykorzystywany w działalności statutowej.
W jaki sposób należy wprowadzić do ewidencji budynek, który nie został wprowadzony do ewidencji?
W budynku tym prowadzona jest działalność statutowa. Jest to stary budynek, który został w miejscowości wybudowany juz dawno w ramach tzw. czynu społecznego.