Pytanie
W jaki sposób należy ustalić prawo do zasiłku opiekuńczego w sytuacji, gdy pracownik zatrudniony w systemie pracy zmianowej, sprawuje opiekę nad chorym dzieckiem, natomiast matka dziecka świadczy pracę na jedną zmianę tj. od 7:00 do 15:00?
Pracownik zatrudniony w systemie pracy zmianowej złożył wniosek o zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania osobistej opieki nad chorym dzieckiem w okresie od 17 lutego do 22 lutego 2014 r. Żona pracownika pracuje od 7:00 do 15:00, natomiast pracownik według harmonogramu miał świadczyć pracę: 17 lutego w godzinach od 6:00 do 18:00, 18 lutego w godzinach od 18:00 do 6:00, 21 lutego w godzinach od 6:00 do 18:00, 22 lutego w godzinach od 18:00 do 6:00. Według pracodawcy pracownikowi nie przysługuje zasiłek opiekuńczy za 22 lutego 2014 r. (sobota), bowiem w tym dniu żona pozostawała w domu i mogła zapewnić opiekę choremu dziecku, a pracownik mógł przystąpić do pracy.