Pytanie
Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą (pełna księgowość), polegającą na handlu głównie z sieciami handlowymi. Obecnie planuje się przejęcie przez spółkę z o.o. całego przedsiębiorstwa ww. osoby fizycznej. Zawarto też trójstronną umowę (tj. firma osoby fizycznej, przejmująca spółka z o.o. oraz sieć handlowa) w sprawie dalszej współpracy, co wiąże się z przejęciem zwrotów towarów i wystawianiem faktur korygujących. Nadmieniamy, że towar sprzedała osoba fizyczna, a zwrot towarów i wystawienie faktury korygującej należałoby już do spółki z o.o., która przejęła przedsiębiorstwo osoby fizycznej.
Jak rozwiązać problem zwrotów towaru i wystawiania faktur korygujących w danej sytuacji?