Pytanie
Podatnik otrzymał dotację z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W ramach dotacji zakupił między innymi środek trwały o wartości netto 10.000 zł. Zakupiony środek trwały został sfinansowany z dotacji w kwocie 7000 zł.
Jak należy policzyć kwotę podlegającą zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w odpisie amortyzacyjnym jednorazowym, bądź liniowym?
Od kwoty netto odjąć 7000 zł. i pozostałe 3000 zł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu korzystając z możliwości jakie daje ustawa dla małych podatników?
Czy 7000 zł należy odjąć od kwoty brutto?
Wtedy kwota netto podlegająca zaliczeniu w koszty wyniosłaby 4309 zł (5300 zł brutto). Ma to znaczenie nie tylko ze względu na wysokość kosztów, ale także na konieczność zwrócenia do urzędu pracy kwoty odliczonego VAT. W pierwszym przypadku podatnik musi zwrócić 1610 zł, w drugim 1309 zł. W umowie o dofinansowanie nie jest określone, czy jest to dofinansowanie netto czy brutto i wysokość dofinansowania jest taka sama dla płatników VAT jak i nie będących płatnikami VAT.