Pytanie
Zakład posiada pozwolenie zintegrowane, które chce teraz zmienić w zakresie m.in. emisji z kotła HTO 100L o mocy 690 kW posiadającego palnik olejowo-gazowy, wytwarzającego parę technologiczną (jest to instalacja pomocnicza). Zakład wnioskuje o zmianę emisji z kotła w zakresie pyłu całkowitego w kg/h i Mgrok, ale w obliczeniach rozprzestrzeniania wykazuje pył PM10 i PM 2.5.
Jak powinna zostać określona w pozwoleniu emisja pyłu: jako emisja pyłu całkowitego czy oddzielnie pyłu PM10 i PM2.5?
Czy w pozwoleniu tym w charakterystyce emitorów obowiązkowo należy podać współrzędne emitorów, czy wystarczą inne dane, np. wysokość, średnica, temp. gazów itp.?
W obliczeniach rozprzestrzeniania zakład podaje, że współrzędne X = 0 m, Y = 0 m.
Czy to możliwe?
Kocioł pracuje określoną ilość czasu na gazie ziemnym i określoną mniejszą ilość czasu na oleju opałowym lekkim. Zakład podaje emisję ze spalania gazu oraz osobno ze spalania paliwa rezerwowego, jakim jest olej opałowy lekki.
Jak określić w pozwoleniu łączną emisję roczną dla całej instalacji?
Czy w Mg/rok dla poszczególnych substancji zanieczyszczających osobno ze spalania gazu a osobno z oleju?
Czy łącznie w Mg/rok dla poszczególnych substancji, nie rozdzielając ze spalania jakiego rodzaju paliwa pochodzą zanieczyszczenia?