Pytanie
Nasza spółka podpisała umowę dzierżawy części nieruchomości gruntowej na 30 lat. Na tym gruncie spółka ma wybudować hale, mieści się tam stara kotłownia, którą spółka się zobowiązała rozebrać, w zamian za co wydzierżawiający zwolni dzierżawcę z zapłaty umówionego czynszu za okres 5 lat, liczony od daty podpisania umowy. W umowie jest jeszcze zapis, że należności za czynsz płatne są na konto po wystawieniu faktury przez wydzierżawiającego. Nasza spółka podjęła już prace rozbiórkowe, od wydzierżawiającego nie otrzymaliśmy żadnej faktury (bo jesteśmy zwolnieni na okres 5 lat z czynszu.
Jak prawidłowo rozwiązać tę sytuację?
Czy po zakończeniu rozbiórki nasza spółka powinna wystawić fakturę za rozbiórkę, a wydzierżawiający co miesiąc powinni wystawiać faktury za czynsz?
Jak z płatnościami za te faktury, gdy w umowie jest zapis 5 lat. Jesteśmy spółką z o.o.