Pytanie
W roku 2004 małżonkowie zakupili jako osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej nieruchomość: działkę z domem (na cele mieszkalne). W 2005 r. założyli spółkę i na części działki wybudowali restaurację, która została oddana do użytku w 2007 r. Spółka odliczyła VAT z inwestycji, czyli restauracji. Małżonkowie planują teraz sprzedać zarówno dom, w którym mieszkali od 2004 r., grunt jak i restaurację.
Jak należałoby rozliczyć taką sprzedaż w świetle ustawy o VAT?
Czy część mieszkalna będzie korzystała ze zwolnienia, a do części użytkowej należy doliczyć podatek VAT?
Czy też całość sprzedaży będzie korzystała ze zwolnienia i należałoby dokonać 10-letniej korekty podatku naliczonego?