Pytanie
Podatnik VAT zarejestrowany również jako podatnik VAT UE prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług informatycznych oraz internetowej sprzedaży aplikacji mobilnych. Podatnik zamierza wziąć udział w projekcie, polegającym na tym, że rejestruje się na platformie internetowej o nazwie X. Zgłasza tam swój pomysł (tzn. co chciałby zrealizować, jakby miał na to wystarczającą ilość pieniędzy). Inni uczestnicy projektu, osoby zalogowane na platformę mogę wpłacać na specjalnie wyodrębnione konto pieniądze, aby wspomóc realizację projektu przez podatnika (jeżeli pomysł im się spodoba). Może się np. zdarzyć, że podatnik otrzyma 1.000.000 dolarów od wielu tysięcy podmiotów z różnych krajów, aby zrealizować swój pomysł.
Jak powinien rozliczyć i potraktować taką sytuację na gruncie podatku od spadków i darowizn?