Pytanie
Duplikat faktury zakupu wpłynął do firmy w dniu 4 kwietnia 2014 r., data wystawienia duplikatu to 25 marca 2014 r., data wystawienia faktury pierwotnej 31 stycznia 2014 r., termin płatności z faktury pierwotnej to 18 lutego 2014 r., faktura za obsługę prawną za styczeń 2014 r. - usługa ciągła zgodnie z umową.
Jak będzie wyglądało rozliczenie VAT, jeśli faktura pierwotna wpłynęła do firmy, ale zaginęła i nie została zaksięgowana, a jak gdy faktura pierwotna nigdy nie wpłynęła do firmy?
W jakich okresach rozliczeniowych można odliczyć VAT z ww. faktur?