Pytanie
Jak amortyzować środki trwałe po śmierci żony?
Żona prowadziła działalność gospodarczą i miała na stanie kiosk o kubaturze poniżej 500m3 trwale związany z gruntem. Po jej śmierci działalność otworzył współmałżonek (taką samą jak prowadziła żona). W wyniku postępowania spadkowego sąd orzekł, że właścicielem ww. środka trwałego jest w części małżonek oraz w części dzieci.
Czy wprowadzając do ewidencji środków trwałych należy zastosować zasadę kontynuacji amortyzacji i jako wartość początkową wpisać tę, która figurowała w ewidencji żony z uwzględnieniem dotychczasowych odpisów amortyzacyjnych, czy należy uwzględnić wartość w proporcji wskazanej przy podziale spadku?
Ta ostatnia została wskazana jako wartość rynkowa i tak wykazana w zgłoszeniu o nabyciu własności rzeczy (SD-Z2) do urzędu skarbowego.