Obiekt budowlany wzniesiony niezgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego kwalifikuje się do rozbiórki, nawet jeśli do jego budowy nie było wymagane pozwolenie na budowę - uznał Naczelny Sąd Administracyjny.
W swoim ostatnim wyroku (sygn. akt II OW 27/09) stwierdził, że budowa obiektu budowlanego, nawet niewymagającego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, wbrew postanowieniom planu zagospodarowania (będącego aktem prawa miejscowego) jest innym przypadkiem samowoli budowlanej polegającym na realizacji tego obiektu niezgodnie z przepisami. W takiej sytuacji powiatowy inspektor nadzoru budowlanego jest właściwy do likwidacji samowoli budowlanej, czyli do wydania nakazu rozbiórki obiektu, gdy nie można doprowadzić go do stanu zgodnego z prawem.
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 29 marca 2010 r., Arkadiusz Jaraszek