Konkurs "Impuls do biznesu" jest skierowany do mikro-, małych i średnich firm, działających w dowolnym sektorze, które mają innowacyjne pomysły na biznes. Do konkursu mogą być zgłaszane projekty będące w realizacji, a także pomysły na przedsięwzięcia gospodarcze. Mogą wziąć w nim również wziąć osoby nie będące przedsiębiorcami, które chcą zrealizować pomysł na biznes.
Nagrodą dla zwycięzców jest inwestycja kapitałowa - do najlepszych projektów (1-3) trafi łącznie 2 mln zł. W przypadku niewyłonienia finalistów lub niewynegocjowania warunków umów inwestycyjnych wybrane projekty mogą otrzymać nagrody pieniężne.

Informacje na temat konkursu są dostępne na stronie www.impuls.pb.pl.