Rozporządzenie określa gęstość drewna dla gatunków drewna mającego zastosowanie w przemyśle i budownictwie, przewożonego środkami transportu drogowego, wyrażoną w kg/m3.

Do tej pory problematyka gęstości drewna nie była uregulowana w przepisach. Kontrole przeładowanych pojazdów przewożących drewno były w związku z tym utrudnione.

Dane zawarte w załączniku do rozporządzenia pozwolą na wyeliminowanie transportu drewna pojazdami przeładowanymi, zagrażającymi bezpieczeństwu kierujących pojazdem oraz innych użytkowników dróg. Zmniejszenie obciążenia samochodów ma wpłynąć na lepszą ochronę dróg poprzez zachowanie właściwych parametrów masy pojazdu i nacisku na osie.